IMG_5654.jpg

Lyn fotballs sportsplan 2017-2020

"Alt for LYN – Alltid". Dette er klubbens slagord. Målet vårt er å bygge byens beste fotballklubb der LYNs visjon er å bli «best med flest mulig». For at vi skal kunne nå denne målsettingen har klubbens styre vedtatt denne SPORTSPLAN. Dette er det viktigste styringsdokument for det sportslige tilbudet i klubben, og er basert på vedtatt strategiplan for perioden 2016-2020.

Sportsplanen er forankret i LYN`s lov og verdigrunnlag som er Lojalitet, Ydmykhet og Nytenkning, men skal dette leve i klubben må det følges. Planen sier derfor også hvilke ambisjoner og holdninger, prioriteringer og idealer som gjelder i LYN. Her uttrykkes hva klubben forventer av LYN Ansatt, LYN Trener, LYN Spiller og LYN Foreldre/medlemmer, og hva disse kan forvente av LYN.

Sportsplanen i sin helhet, klikk her.

Vedlegg til Sportsplanen: