LYN Akademiet: Sportslig opplegg  På LYN Akademiet sikter vi etter å legge til rette for god sportslig utvikling hos hvert enkelt barn. Øvelser som brukes på Akademiet tar utgangspunkt i langsiktig utvikling hos barna, som er i tråd med NFF sine anbefalinger for spillerutvikling . Det vil si øvelser som innehar en form for spill og motspill der spillerne får erfaringer både med valg og handling, og ikke kun handling isolert. Vi tar sikte på å legge til rette for mye spill på trening 3 mot 3, 4 mot 4 og 5 mot 5, da dette ligner mest på det spillerne møter i kamp, samtidig som spillerne er mye involvert i spillet. Mye spill på trening er bra for den langsiktige utviklingen til barna, og det passer godt med at de fleste barn helst har lyst til å spille mest mulig når de er på trening.  Lyn Akademiet er et treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen født 2006-2011. På LYN Akademiet jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. På akademiet stilles det krav til innsats, konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere.  For mer informasjon generelt om LYN Akademiet kan dere trykker  HER .    1. Gruppeinndeling- / Differensiering på Akademiet og trenere på Akademiet:  Det differensieres på akademiet ut i fra spillernes innsats, modning, interesse og ferdigheter. De som melder på akademiet må være inneforstått med at denne praksisen gjennomføres. På Akademiet er vi ikke så opptatt av alder, men heller legge til rette for en god balanse mellom mestring og utfordring for hver enkelt spiller. Det deles inn i grupper på ca 8-14 spillere slik at treneren har mulighet til å gi tilbakemeldinger til hver enkelt spiller, og også for å kunne påvirke taktiske elementer i spill. Ingen grupper på Akademiet er "låst" da spillernes utvikling varierer, men det vil ikke være store endringer i gruppene fra en uke til en annen. På Akademiet skal trenerne hjelpe spillerne med å forstå hvor viktig det er gi alt (100% innsats) uavhengig av hvilken gruppe en trener med, og relatere det videre til mestring og utfordring opp mot utvikling. I utgangspunktet skal trenere følge samme gruppe fra uke til uke slik at barna opplever stabilitet, har noen å forholde seg til, og for at trenerne skal bli ordentlig kjent med spillerne slik at de kan gi enda bedre tilbakemeldinger og bedre oppfølging. Noe variasjon i hvilken trener spillerne har på trening vil skje. En halvtime før hver akademitrening møtes akademitrenerne på klubbhuset. Der går vi igjennom dagens økt i plenum, hva vi kan gjøre for å gjøre akademiet enda bedre, og så jobbes det kontinuerlig med å utvikle våre taktiske og pedagogiske ferdigheter. Øktplanen sendes ut til akademitrenerne på formiddagen slik at de har mulighet til å forberede seg godt til økten.    2. Årsplaner på LYN Akademiet:  På LYN Akademiet benyttes årsplanene som et utgangspunkt i planleggingen av treninger. Årsplanene er en oversikt over hva spillere og trenere skal igjennom på Akademiet av taktiske temaer, egentreningstemaer, holdninger / tankegang og metodikk . Årsplanene er hovedsaklig delt i "Årsplan for G/J 7-9 år" og "Årsplan for G/J 10-1112 år". Øvelsene som ligger i årsplanene er de øvelsene vi hovedsaklig bruker på Akademiet.  Vi er fortsatt i prosessen med å videreutvikle årsplanene slik at vi kan spesifisere enda mer og bedre hva vi ønsker å påvirke på de forskjellige årskullene. - Årsplan LYN Akademi for G/J 7-9 år: Trykk  HER  - Årsplan LYN Akademi for G/J 10-12 år: Trykk  HER     3. Holdninger og metodikk:  I årsplanen vises oversikt over hvilke holdninger og metodikk som prioriteres gjennom året fra måned til måned. Vi ønsker å utvikle holdningssterke barn som kan dra nytte av gode holdninger både som fotballspiller, samt på alle andre arenaer. Derfor legges det ekstra vekt på ulike holdningstemaer måned for måned for å kunne få nok med tid til å påvirke positivt i ulike holdningstemaer gjennom året. På akademitreninger setter vi innsats øverst. Det vil si at når spillere ikke gir innsats, snakker vi ikke om taktiske temaer før innsatsen er tilbake. Da jobber vi med forståelsen av hva innsats er, hvorfor spillere og trenere kan forvente det, og hvorfor det er viktig for utviklingen. I oversikten over holdninger og metodikk (se under) beskrives hva hvert enkelt holdningstema betyr, og noen tips til hvordan vi som foreldre og trenere kan påvirke barna positivt. Metodikken som står oppført i årsplanene handler om hvordan vi kan påvirke miljøet i gruppen på en positiv måte, samt konsekvensene barna kan møte ved å tilrettelegge for en type metodikk. Metodikken står beskrevet under.  I årsplanene finner en også taktiske temaer det skal fokuseres på måned for måned, slik som " bredde og dybde" , og "orientering" . De taktiske temaene i fokus gjennom året bruker vi også på akademiet. For å vite mer om de taktiske temaene i årsplanen står det beskrevet under. Både de taktiske temaene og holdningene som påvirkes på Akademiet anvendes også i LYN Barnefotball. En forskjell er at på Akademiet går vi enda mer i dybden. - Trykk  HER  for en oversikt over holdningene, metodikken og de taktiske temaene  vi skal påvirke på LYN Akademiet.    4. Beskrivelse av øvelser presentert i årsplaner og periodeplaner  Vi i LYN har utarbeidet en øvelsebank for barnefotballen og akademiet med øvelser som tar sikte på å gi glede, trivsel, mestring og utfordring til alle barn som spiller fotball i LYN. Med fokus mot langsiktig lærer innehar de fleste øvelsene et element av spill og motspill, der spillerne blir utfordret på både valg og handling. Øvelsene tilpasses etter ferdighetsnivå, modning, og lekpregede øvelser står mer sentralt hos de yngste enn hos de eldste. Foreløpig har vi bare laget en beskrivelse i tekst av øvelsene, men senere vil øvelsene også bli beskrevet i form av bilder for å gjøre øvelsene mer forståelige. Øvelsene som står beskrevet er de øvelsene som står i årsplanene. - Trykk  HER  for beskrivelser i tekst av "øvelser i LYN Barnefotball og LYN Akademiet".        

LYN Akademiet: Sportslig opplegg

På LYN Akademiet sikter vi etter å legge til rette for god sportslig utvikling hos hvert enkelt barn. Øvelser som brukes på Akademiet tar utgangspunkt i langsiktig utvikling hos barna, som er i tråd med NFF sine anbefalinger for spillerutvikling. Det vil si øvelser som innehar en form for spill og motspill der spillerne får erfaringer både med valg og handling, og ikke kun handling isolert. Vi tar sikte på å legge til rette for mye spill på trening 3 mot 3, 4 mot 4 og 5 mot 5, da dette ligner mest på det spillerne møter i kamp, samtidig som spillerne er mye involvert i spillet. Mye spill på trening er bra for den langsiktige utviklingen til barna, og det passer godt med at de fleste barn helst har lyst til å spille mest mulig når de er på trening. 

Lyn Akademiet er et treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen født 2006-2011. På LYN Akademiet jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. På akademiet stilles det krav til innsats, konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere.  For mer informasjon generelt om LYN Akademiet kan dere trykker HER.

 

1. Gruppeinndeling- / Differensiering på Akademiet og trenere på Akademiet:

Det differensieres på akademiet ut i fra spillernes innsats, modning, interesse og ferdigheter. De som melder på akademiet må være inneforstått med at denne praksisen gjennomføres. På Akademiet er vi ikke så opptatt av alder, men heller legge til rette for en god balanse mellom mestring og utfordring for hver enkelt spiller. Det deles inn i grupper på ca 8-14 spillere slik at treneren har mulighet til å gi tilbakemeldinger til hver enkelt spiller, og også for å kunne påvirke taktiske elementer i spill. Ingen grupper på Akademiet er "låst" da spillernes utvikling varierer, men det vil ikke være store endringer i gruppene fra en uke til en annen. På Akademiet skal trenerne hjelpe spillerne med å forstå hvor viktig det er gi alt (100% innsats) uavhengig av hvilken gruppe en trener med, og relatere det videre til mestring og utfordring opp mot utvikling. I utgangspunktet skal trenere følge samme gruppe fra uke til uke slik at barna opplever stabilitet, har noen å forholde seg til, og for at trenerne skal bli ordentlig kjent med spillerne slik at de kan gi enda bedre tilbakemeldinger og bedre oppfølging. Noe variasjon i hvilken trener spillerne har på trening vil skje. En halvtime før hver akademitrening møtes akademitrenerne på klubbhuset. Der går vi igjennom dagens økt i plenum, hva vi kan gjøre for å gjøre akademiet enda bedre, og så jobbes det kontinuerlig med å utvikle våre taktiske og pedagogiske ferdigheter. Øktplanen sendes ut til akademitrenerne på formiddagen slik at de har mulighet til å forberede seg godt til økten.

 

2. Årsplaner på LYN Akademiet:

På LYN Akademiet benyttes årsplanene som et utgangspunkt i planleggingen av treninger. Årsplanene er en oversikt over hva spillere og trenere skal igjennom på Akademiet av taktiske temaer, egentreningstemaer, holdninger / tankegang og metodikk. Årsplanene er hovedsaklig delt i "Årsplan for G/J 7-9 år" og "Årsplan for G/J 10-1112 år". Øvelsene som ligger i årsplanene er de øvelsene vi hovedsaklig bruker på Akademiet.  Vi er fortsatt i prosessen med å videreutvikle årsplanene slik at vi kan spesifisere enda mer og bedre hva vi ønsker å påvirke på de forskjellige årskullene.

- Årsplan LYN Akademi for G/J 7-9 år: Trykk HER

- Årsplan LYN Akademi for G/J 10-12 år: Trykk HER

 

3. Holdninger og metodikk:

I årsplanen vises oversikt over hvilke holdninger og metodikk som prioriteres gjennom året fra måned til måned. Vi ønsker å utvikle holdningssterke barn som kan dra nytte av gode holdninger både som fotballspiller, samt på alle andre arenaer. Derfor legges det ekstra vekt på ulike holdningstemaer måned for måned for å kunne få nok med tid til å påvirke positivt i ulike holdningstemaer gjennom året. På akademitreninger setter vi innsats øverst. Det vil si at når spillere ikke gir innsats, snakker vi ikke om taktiske temaer før innsatsen er tilbake. Da jobber vi med forståelsen av hva innsats er, hvorfor spillere og trenere kan forvente det, og hvorfor det er viktig for utviklingen. I oversikten over holdninger og metodikk (se under) beskrives hva hvert enkelt holdningstema betyr, og noen tips til hvordan vi som foreldre og trenere kan påvirke barna positivt. Metodikken som står oppført i årsplanene handler om hvordan vi kan påvirke miljøet i gruppen på en positiv måte, samt konsekvensene barna kan møte ved å tilrettelegge for en type metodikk. Metodikken står beskrevet under. 

I årsplanene finner en også taktiske temaer det skal fokuseres på måned for måned, slik som "bredde og dybde", og "orientering". De taktiske temaene i fokus gjennom året bruker vi også på akademiet. For å vite mer om de taktiske temaene i årsplanen står det beskrevet under. Både de taktiske temaene og holdningene som påvirkes på Akademiet anvendes også i LYN Barnefotball. En forskjell er at på Akademiet går vi enda mer i dybden.

- Trykk HER for en oversikt over holdningene, metodikken og de taktiske temaene vi skal påvirke på LYN Akademiet.

 

4. Beskrivelse av øvelser presentert i årsplaner og periodeplaner

Vi i LYN har utarbeidet en øvelsebank for barnefotballen og akademiet med øvelser som tar sikte på å gi glede, trivsel, mestring og utfordring til alle barn som spiller fotball i LYN. Med fokus mot langsiktig lærer innehar de fleste øvelsene et element av spill og motspill, der spillerne blir utfordret på både valg og handling. Øvelsene tilpasses etter ferdighetsnivå, modning, og lekpregede øvelser står mer sentralt hos de yngste enn hos de eldste. Foreløpig har vi bare laget en beskrivelse i tekst av øvelsene, men senere vil øvelsene også bli beskrevet i form av bilder for å gjøre øvelsene mer forståelige. Øvelsene som står beskrevet er de øvelsene som står i årsplanene.

- Trykk HER for beskrivelser i tekst av "øvelser i LYN Barnefotball og LYN Akademiet".