12032945_10152997118646755_7899031799945190090_n.jpg
 

POLITIATTEST

For å kunne være trener/arbeide i Lyn må alle framvise politiattest uten anmerkninger – en ren attest. Dette som et ledd for å skape et trygt og godt miljø for alle våre spillere/medlemmer.

Her kan du lese mer om krav til politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Slik er søknadsprosedyren:

  1. Fyll inn de to øverste linje i skjemaet «Bekreftelse på formål med politiattest» med fullt navn og fødselsnummer (11 siffer). Denne bekreftelsen må ligge ved søknaden til politiet.

  2. Innlevering av søknad: Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest: https://attest.politi.no/ (søker du elektronisk så hopp til punkt 4).

  3. Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/vedlegg_2862_soknad_bokmaal.pdf

         Dette skjemaet sendes til:
         Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
         Postboks 113
         9951 Vardø

     4. Fremvisning av politiattest: Etter at politiet har behandlet                         søknaden blir den returnert til dere (søkeren selv). Når                               politiattesten er mottatt skal denne fremvises til Daglig leder slik               at attesten blir registrert i klubbens system. Selve attesten                         beholdes av deg.