Krav om politiattest for trenere/lagledere

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komitè (NIF) har vedtattat hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen har vært praktisert i Lyn siden 2009. 

I Lyn Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte: 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Lyn Fotball, som innebærer et tillits- eller ansvarforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med daglig leder Kjetil Rist, e-post: rist@lynfotball.no eller mob. 48213594 eller den til en hver tid sittende styreleder.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest: 

1. Søknaden om politiattest fylles ut av Lyn Fotball og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Den aktuelle trener/lagleder sender søknaden til politiet.

2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Lyn Fotball.

3. Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til daglig leder og/eller styreleder. Lyn Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres Idrettsforbundets hjemmesider 

Mvh Styret i Lyn Fotball