Her presenteres etterhvert oversikten over alle LYN-lagene vi har i seriespill for 2019-sesongen. Frist for seriepåmelding er 31. januar, så viktig at det meldes i fra til sportslig leder i barnefotballen om informasjon til seriepåmelding og kontaktinformasjon før 31. januar.

Under er en foreløpig oversikt over hvor mange lag som skal meldes på til hvert årskull ut ifra informasjon som sportslig leder sitter på per nå. I oversikten er det ikke skrevet noe om hvilket nivå det meldes på. Nivå må avtales sammen med sportslig leder. Det er VELDIG viktig at vi er samkjørte før fristen 31. januar. Ellers risikerer vi å:

  • Melde på feil antall lag

    • —> Må etteranmelde lag (ekstra kostnad)

    • —> Må trekke lag (ekstra kostnad)

  • Melde på feil nivå (kan være vanskelig å bytte nivå i etterkant + ekstra kostnad)

I værste fall kan vi risikere at noen av våre kjære LYN-barn ikke får en arena å spille på i 2019-sesongen. Så vær i forkant! :)

  • midlertidig oversikt over seriepåmelding: her

  • Midlertidig oversikt over lagansvarlige og antall lag

NB: 31. januar (frist)!