Informasjon - Lyn Akademiet

Opplegg og rutiner:

Lyn Akademiet starter kl. 14.45 og avsluttes kl. 16.00 mandag til fredag. Akademiet et tilbud for alle fotballinteresserte født 2007-2012.

Barna kan gjerne komme tidligere hvis de har mulighet. Før trening legger vi frem baller på Kringsjå kunstgressbane 1 der barna kan spille frem til treningsstart. Når treningen er ferdig skal ALLE være med å rydde utstyr. Alt av utstyret samles felles i midtsirkelen. Etter alt er samlet bæret vi utstyret ned i akademiboden.

Treningen er ferdig kl. 16.00. For de som spiser middag etter trening er middagen ferdig ca kl. 16.30. Det er muligheter for barna å skifte i garderober før og etter trening. Men det er viktig at de selv passer på verdisakene sine.

Transport:

Det organiseres transport fra Tåsen skole (hovedporten / parkeringsplassen), Ullevål skole (Damplass) og Berg skole (hovedporten) mellom 13.30 - 14.35. I dette tidsrommet går det "shuttlebus" mellom disse stedene og Kringsjå. Vi anbefaler å være tidlig ute på riktig sted slik at man er sikker på at man kommer med transporten. Barna hentes i 1-2 omganger fra hvert sted innenfor gitt tidsrom. 

Trykk HER for de spesifikke tidene.

 * Transporten til Lyn Akademiet organiseres av Mir Minibuss & Turbusser (telefon: 928 60 448)

Det stilles i hovedsak tre krav på akademiet som alle barn har forutsetninger for å kunne oppfylle;

1. Hør på treneren

2. Gi alt / innsats - (trene på 100%)

3. Ha det gøy!

Ellers har vi noen forventninger til barna slik at vi får til gode treninger:

• Spillerne må være ferdig skiftet og klare for trening når øktene starter kl. 14.45.
• Spillerne må bruke treningstøy og fotballutstyr (fotballsko og leggbeskyttere).
• Spillerne som skal delta på keepertrening må ha med keeperhansker.
• Spillerne må vise trenings- og læringsvilje.
• Når treningsøkten er ferdig skal alle spillerne hjelpe til med å rydde inn utstyret. Alt skal ryddes før spillerne drar hjem
• Alle må ha med drikkeflaske (ferdig påfylt før treningen starter)
• Alle må ha med skift og yttertøy (væravhengig)

Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi søker å skape trygghet for spillerne gjennom gode gruppesammensettinger,  pedagogisk tilnærming og differensiering ut i fra spillernes modning, innsats og ferdigheter.

Det differensieres på akademiet ut i fra spillernes modning, interesse og ferdigheter. De som melder på akademiet må være inneforstått med at denne praksisen gjennomføres. Dette betyr i praksis at spillere kan hospitere både opp og ned i alderstrinn for å legge til rette for en god balanse mellom mestring og utfordring hos hver enkelt spiller.

Anbefaling av dager til de forskjellige kullene:

For å samle flest mulig spillere fra ett kull til samme dager, har vi anbefalinger til hvilke dager de forskjellige kullene bør melde seg på. Det er også mulig å melde seg på andre dager enn de anbefalte.

J2012: Fredager

J2011: Fredager

J2010: Onsdager

J2009: Mandager, Onsdager

J2008: Tirsdager, Fredager

J2007: Onsdager, Fredager

G2012: Tirsdager

G2011: Tirsdager, Torsdager

G2010: Mandager, Torsdager

G2009: Onsdager, Fredager

G2008: Mandager, Onsdager, Torsdager

G2007: Tirsdager, Torsdager, Fredager


Akademiøkta
Akademiøktene består av tre deler. Les HER for mer informasjon om sportslig innhold på Lyn Akademiet.

Del 1:
Startøvelse. Øvelser der spillerne blir utfordret basisferdigheter med ball, koordinasjon med ball og på orientering. Settes opp med tanke på tema for økten.

Del 2:
Spillsentrerte øvelser. Øvelser hvor det er spill-motspill hvor spillernes taktiske ferdigheter (valg) utfordres. Settes opp med tanke på tema for økten.

Del 3:
Spillsekvens hvor holdninger, teknisk og taktisk tema følges opp i spillsituasjoner. Dette skal være ca halvparten av økta. Barna spiller innenfor den banestørrelsen og kompleksiteten de behersker ut i fra sin modning og sine ferdigheter.