Informasjon - Lyn Akademiet

Organisering

Spillerne organiseres i grupper basert på spillernes alder og kjønn. Samtidig fokuserer vil minst like mye på enkeltspillernes forutsetninger og behov. Derfor vil årskullene organiseres i 1-4 grupper avhengig av det totale antallet innenfor to alderskull.

Gruppene vil bli differensiert på holdninger, ferdigheter og engasjementet spilleren viser.

Lyn Akademiet følger en periodeplan hvor spillerne deles inn i grupper som blir fulgt opp av en eller flere faste trenere i fire uker eller mer. Lyn Akademiets treningsinnhold styres av fire ulike temaer. Et tema pr uke i en fire ukers syklus. Det vil være progresjon i øktenes treningsinnhold og detaljnivå innenfor temaene basert på spillernes utvikling og alder.

Egne keeperøkter arrangeres hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag. I tilfeller hvor det er trenermangel kan keepertreningen utgå. Kryss av i påmeldingen dersom du ønsker ekstra keepertrening.

Opplegg og rutiner:

Lyn Akademiet starter kl. 14.45 og avsluttes kl. 16.00 mandag til fredag. Akademiet et tilbud for alle fotballinteresserte født 2006-2011.

Transport:

Det organiseres transport fra Tåsen skole (hovedporten / parkeringsplassen), Ullevål skole (Damplass) og Berg skole (hovedporten) mellom 13.30 - 14.35. I dette tidsrommet går det "shuttlebus" mellom disse stedene og Kringsjå. Vi anbefaler å være tidlig ute på riktig sted slik at man er sikker på at man kommer med transporten. Barna hentes i 1-2 omganger fra hvert sted innenfor gitt tidsrom. 

Trykk HER for de spesifikke tidene.

 * Transporten til Lyn Akademiet organiseres av Mir Minibuss & Turbusser (telefon: 928 60 448)

Vi stiller følgende krav til spillerne på Lyn Akademiet;

• Spillerne må være ferdig skiftet og klare for trening når øktene starter kl. 14.45.
• Spillerne må bruke treningstøy og fotballutstyr (fotballsko og leggbeskyttere).
• Spillerne som skal delta på keepertrening må ha med keeperhansker.
• Spillerne må være fokuserte og konsentrerte under hele treningen.
• Spillerne lytter nøye når trenerne gir instruksjoner.
• Spillerne må vise trenings- og læringsvilje.
• Når treningsøkten er ferdig skal alle spillerne hjelpe til med å rydde inn utstyret. Alt skal ryddes før spillerne drar hjem
• Alle må ha med drikkeflaske (ferdig påfylt før treningen starter)
• Alle må ha med skift og yttertøy (væravhengig)

 NB! Vi stiller krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for trene og utvikle seg som fotballspillere. Vi ber derfor foreldre om å vurdere barnas grunnleggende fotballinteresse og motivasjon for å spille fotball før eventuell påmelding. 

Akademilaget


Akademilagene er et ekstra kamptilbud for de eldste årgangene på akademiet, som er ivrige og har kommet så langt i utviklingen at de har behov for større utfordringer enn hva de år på sine trinnlag. 
Vi understreker at dette ikke skal erstatte, men supplere ordinær barnefotballaktivitet.
Det vil i år være akademilag for gutter/jenter 2006, 2007 og 2008. Alle vil delta i serier med andre lag i oslo-området, med spill høst-vinter-vår.

Mer informasjon vil komme på mail og Superinvite. Kontaktperson for akademilagene er Eirik Bie: Bie@lynfotball.no


Temaer, læringsmomenter og innhold;

• Scoringsferdighet

Innen scoringsferdighet som tema vektlegges teknisk utførelse i tillegg til avslutningstrening i ulike kampsituasjoner (avslutning etter innlegg, alene med keeper, langskudd etc).

• Pasningsferdighet

Innen pasningsferdighet som tema vektlegges teknisk utførelse (innsidepasning, utsidepasning, langpasning etc) i tillegg til pasningsvalg og relasjonelle faktorer i pasningsspillet.

• Ballkontroll/teknikk

Innen teknikk og ballkontroll som tema vektlegges føring, vending, dribling, mottak, medtak og første touch. Fokuset rettes mot spillernes evne til å passere motstander og motstanderens pressledd i spillsituasjoner, samt evnen til å skape og utnytte scoringssituasjoner for seg selv og andre.

• Forsvarsferdighet

Innen forsvarsferdighet som tema vektlegges rollen som førsteforsvarer og evne til å hindre motstanderen i å skape scoringssituasjoner. Her inngår avstand, posisjonering, kroppsstiling, timing og taklinger. I tillegg fremmes forsvarsferdigheten som et virkemiddel for å vinne og erobre ballen fra motstanderen.

Akademiøkta
Akademiøktene består av tre deler.

Del 1:
Startøvelse. Øvelser der spillerne blir utfordret basisferdigheter med ball, koordinasjon med ball og på orientering. Settes opp med tanke på tema for økten.

Del 2:
Spillsentrerte øvelser. Øvelser hvor det er spill-motspill hvor spillernes taktiske ferdigheter (valg) utfordres. Settes opp med tanke på tema for økten.

Del 3:
Spillsekvens hvor holdninger, teknisk og taktisk tema følges opp i spillsituasjoner. Dette skal være ca halvparten av økta. Barna spiller innenfor den banestørrelsen og kompleksiteten de behersker ut i fra sin modning og sine ferdigheter.