Informasjon - Lyn Akademiet

Opplegg og rutiner:

Lyn Akademiet starter kl. 14.45 og avsluttes kl. 16.00 mandag til fredag. Akademiet et tilbud for alle fotballinteresserte født 2007-2012.

Barna kan gjerne komme tidligere hvis de har mulighet. Før trening legger vi frem baller på Kringsjå kunstgressbane 1 der barna kan spille frem til treningsstart. Når treningen er ferdig skal ALLE være med å rydde utstyr. Alt av utstyret samles felles i midtsirkelen. Etter alt er samlet bæret vi utstyret ned i akademiboden.

Treningen er ferdig kl. 16.00. For de som spiser middag etter trening er middagen ferdig ca kl. 16.30. Det er muligheter for barna å skifte i garderober før og etter trening. Men det er viktig at de selv passer på verdisakene sine.

Transport:

Det organiseres transport fra Tåsen skole (hovedporten / parkeringsplassen), Ullevål skole (Damplass) og Berg skole (hovedporten) mellom 13.30 - 14.35. I dette tidsrommet går det "shuttlebus" mellom disse stedene og Kringsjå. Vi anbefaler å være tidlig ute på riktig sted slik at man er sikker på at man kommer med transporten. Barna hentes i 1-2 omganger fra hvert sted innenfor gitt tidsrom. Vær snill å oppfordre barna til å ta vare på hverandre, og ta hånd om de yngste.

 * Transporten til Lyn Akademiet organiseres av Mir Minibuss & Turbusser (telefon: 928 60 448)


Det stilles i hovedsak tre krav på akademiet som alle barn har forutsetninger for å kunne oppfylle;

1. Hør på treneren

2. Gi alt / innsats - (trene på 100%)

3. Ha det gøy!

Ellers har vi noen forventninger til barna slik at vi får til gode treninger:

• Spillerne må være ferdig skiftet og klare for trening når øktene starter kl. 14.45.
• Spillerne må bruke treningstøy og fotballutstyr (fotballsko og leggbeskyttere).
• Spillerne som skal delta på keepertrening må ha med keeperhansker.
• Spillerne må vise trenings- og læringsvilje.
• Når treningsøkten er ferdig skal alle spillerne hjelpe til med å rydde inn utstyret. Alt skal ryddes før spillerne drar hjem
• Alle må ha med drikkeflaske (ferdig påfylt før treningen starter)
• Alle må ha med skift og yttertøy (væravhengig)

Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi søker å skape trygghet for spillerne gjennom gode gruppesammensettinger,  pedagogisk tilnærming og differensiering ut i fra spillernes modning, innsats og ferdigheter.

Det differensieres på akademiet ut i fra spillernes modning, interesse og ferdigheter. De som melder på akademiet må være inneforstått med at denne praksisen gjennomføres. Dette betyr i praksis at spillere kan hospitere både opp og ned i alderstrinn for å legge til rette for en god balanse mellom mestring og utfordring hos hver enkelt spiller.

Anbefaling av dager til de forskjellige kullene:

For å samle flest mulig spillere fra ett kull til samme dager, har vi anbefalinger til hvilke dager de forskjellige kullene bør melde seg på. Det er også mulig å melde seg på andre dager enn de anbefalte.

Anbefaling dager på Lyn Akademiet.png


Akademiøkta
Akademiøktene består av tre deler. Les HER for mer informasjon om sportslig innhold på Lyn Akademiet.

Del 1:
Startøvelse. Øvelser der spillerne blir utfordret basisferdigheter med ball, koordinasjon med ball og på orientering. Settes opp med tanke på tema for økten.

Del 2:
Spillsentrerte øvelser. Øvelser hvor det er spill-motspill hvor spillernes taktiske ferdigheter (valg) utfordres. Settes opp med tanke på tema for økten.

Del 3:
Spillsekvens hvor holdninger, teknisk og taktisk tema følges opp i spillsituasjoner. Dette skal være ca halvparten av økta. Barna spiller innenfor den banestørrelsen og kompleksiteten de behersker ut i fra sin modning og sine ferdigheter.