Lyns keeperavdeling

Keeper i ungdomsavdelingen

Årsoversikt
Vi deler året inn i 3 faser:
Opptrening, forberedende og konkurranse. Denne inndelingen sier noe om fokusområdene våre for treningene. Den sier også noe om intensiteten på øktene. Vi ønsker at våre keepere skal få mest mulig ut at sitt treningsarbeid, og at man skal ha utvikling kontinuerlig samt at man skal legge opp til gode konkurransearenae. Vi vil være best på utvikling av keepere på østlandet.

Faser:
Januar- Februar: Opptrening
Mars- April: Forberedende
April- Juni: Konkurranse
August- Oktober: Konkurranse

 

Kontaktinfo:

Keeperansvarlig: Stian S. Nygaard
e-post: nygaard@lynfotball.no
telefon: 993 71 044


Keepertrener: Valencia
Fysisk trener: German