Her presenteres det sportslige opplegget på LYN Akademiet, og øvelser vi bruker ofte på Akademiet. Vår Akademi-filosofi er et felles LYN-verktøy som forklarer blant annet hvordan trenere skal opptre, hvilke spillere vi skal utvikle og hva vi skal prioritere. På Akademiet skal trenerne bruke dette verktøyet i det daglige arbeidet med å hjelpe barna på LYN-Akademiet til å utvikle seg som spiller, menneske og til å trives på Akademiet.

På LYN Akademiet sikter vi etter å legge til rette for god sportslig utvikling hos hvert enkelt barn. Øvelser som brukes på Akademiet tar utgangspunkt i langsiktig utvikling hos barna, som er i tråd med NFF sine anbefalinger for spillerutvikling. Det vil si øvelser som innehar en form for spill og motspill der spillerne får erfaringer både med valg og handling, og ikke kun handling isolert. Vi tar sikte på å legge til rette for mye spill på trening 3 mot 3, 4 mot 4 og 5 mot 5, da dette ligner mest på det spillerne møter i kamp, samtidig som spillerne er mye involvert i spillet. Mye spill på trening er bra for den langsiktige utviklingen til barna, og det passer godt med at de fleste barn helst har lyst til å spille mest mulig når de er på trening

Øvelsene som er presentert under er øvelser som vi bruker ofte på LYN-Akademiet. Trenerne får utdelt taktiske temaer i forkant av øktene, og så må trenerne selv planlegge hvilke øvelser de ønsker å bruke.

Sportslig opplegg og vår LYN Akademi-filosofi (hele): her

 • Her er LYN Akademi-filosofien delt opp:

  • Våre viktigste oppgaver: HER

  • Utviklingstrapp (hva som bør vektlegges generelt): HER

   • 6 = Stor grad, 1= Mindre grad

  • LYN Akademi-treneren: HER

  • Hvordan skal vi trene: HER

  • Kjennetegn på en LYN Akademi-spiller: HER

  • Årsplaner: HER

  • Taktiske temaer: HER

Øvelsesbank - forklaring og video:

 • Startøvelser / Ballkontroll: her

 • spillsentrerte øvelser: Her

 • spill / Spilløvelser: her

Video av startøvelser / ballkontroll:

 • “1000 touch med hindringer” - HER, “Pokemon-jakt” - HER, “Evolusjonsleken” - HER, “Beskytte ball med scoring” - HER, “Beskytte ball over til possession” - HER, “Beskytte ball på tid” - HER, “Ferdighetssirkel” - HER, “Flest baller, flest mål?” - HER, “Gjennom grotten” - HER, “Krysse elven” - HER, “Pasningskaos” - HER, “Medtakssirkelen” - HER, “Pasningsøvelse barnefotball” - HER

Video av spillsentrerte øvelser:

 • “LYN-øvelsen” - HER, “3v2 på ett mål” - HER, “Beholde vs kontre” - HER, “Endre retning (level 1) - HER, “Endre retning (level 2) - HER, “Fire veggers possession” - HER, “Konge-spill” - HER, “Overtall-bonanza” - HER, “Possession score begge sider” - HER, “Firkant (tysker, rondo, lillebror i midten” - HER, “1v1 / 2v2 baner” - HER

Video av spill-øvelser:

 • “Spill 2v2 - 5v5” - HER, “Spill føre over linje” - HER, “Spill med endesoner” - HER, “Spill på flere mål” - HER, “Ut av spill - hent ballen!” - HER, “Hockey-spill” - HER