LYN Fotballs strategiplan 2016-2020

LYN Fotball er en stor klubb. Vi må innse at det er mange ulike hensyn å ta i driften av klubben. I strategiplanen for de neste fire årene lanseres retningen styret og klubbens ledelse ønsker å gå. Det kan du lese mer om i denne planen. 

Strategiplanen er delt opp i hovedbolkene sport, organisasjon og økonomi. 

Innen sport er det et hovedpunkt at LYN Fotball skal etablere seg blant de beste klubbene i Norge på spiller- og talentutvikling. Det gjelder både gutter og jenter. Tilbudet på våre sterkeste lag må bli bedre. Det inkluderer gode trenere, men også et større apparat som tilbyr fysio/skadeforebyggende, skadeoppfølging, analyse, sterkere individuell oppfølging m.m.. Alt koster, og dersom vi skal etablere et proffere apparat rund satsingslagene, så kan det bety økt egenbetaling på disse lagene. Men, også mulighet for støtteordninger for de som ikke har så god råd. 

En profesjonalisering rundt satsingslagene skal ikke gå på bekostning av tilbudet til de mange. Vi mener LYN Fotball bare kan lykkes dersom de aller fleste opplever at de får et godt tilbud i LYN, også de som tilhører treningsgruppe 2 og 3. Det er dette som ligger i målet om å være "best med flest". Dersom vi klarer å ha gode tilbud tilpasset ulike nivåer så har vi lykkes. Bare de færreste blir toppspillere, vi skal skape et godt miljø og mye idrettsglede for alle de som ikke blir A-lagsspillere. Det er en viktig jobb. 

Innen organisasjon gjelder prinsippet om klubbstyrt. Alle trenere, også foreldretrenere, skal være kjent med klubbens retningslinjer og krav. Gjennom godt arbeid i alle ledd skal vi styrke vårt omdømme. Vi driver et stort samfunnsarbeid mot barn og unge. Det skal vi bli flinkere til å kommunisere utad. 

Innen økonomi er det helt sentralt å sikre trygge rammer for driften. LYN Fotball har de senere årene etablert seg med god økonomi. Klubben vokser fra år til år, og omsetningen øker. Det er naturligvis positivt, men også en viss risiko i det. Man må derfor sørge for økonomisk buffer i fall noe uforutsett skulle inntreffe. 

Med denne planen i bunn starter nå arbeidet i retning av å bli bedre på de fleste områder. Om fire år skal vi kunne se oss tilbake å tenke at vi oppnådde det meste av det vi satte oss som mål. VI starter nå!