G02.1: Viktig melding om dugnad søndag 8. april !

Kick-Off Gutteturnering på Kringsjå.

Kick-Off Gutteturnering på Kringsjå.

Søndag 8. april har G02.1. dugnad under Kick-Off Gutteturnering på Kringsjå. 
Denne dugnaden er obligatorisk for alle spillerne, og en forelder pr. spiller. 

Oppgaven for spillerne består i å dømme fotballkamper og evt. annet forefallende underveis. 
Oppgaven for foreldrene består i å rigge, rydde, kiosksalg, parkering, sekretariat etc. 

OVERSIKT OVER NÅR OG HVOR HVER ENKELT SKAL JOBBE FINNER DERE HER.
PS. Denne oppdateres løpende etter hvert som de ulike deltakerne bekrefter at de stiller.

Dersom noen mot formodning ikke har anledning denne dagen (da skal man ha god grunn), så er det mulig å jobbe lørdagen i stedet. I motsatt fall må man skaffe en stedfortreder. 

Dette er vår dugnad i år, så la oss klinke til å gjøre denne ekstremt godt - 100 % innsats både på og utenfor banen! :) 

PS: Disse årgangene spiller kamper søndag 8. april:

·         G09 (2009) – 5’er

·         G08 (2010) – 5’er

·         G07 (2011) – 5’er