G02.1: Lyn deltar i det internasjonale forskningsprosjektet «REPIMPACT»!

SENTER FOR Idrettsskadeforskning.jpg

REPIMPACT – Kan nikking i fotball føre til endringer i hjernen?

  • Internasjonalt samarbeidsprosjekt med datainnsamling i Tyskland, Belgia og Norge
  • Studien pågår allerede i Tyskland
  • 35 fotballspillere fra hvert land (105 totalt), som sammenlignes med utøvere fra andre idretter
  • 14- og 15-åringer ('02/'03)
  • Deltakerne følges gjennom én sesong

Mål

  • Å kartlegge potensielle endringer i hjernen, som konsekvens av nikking
  • Å kartlegge hvorvidt nikking medfører kliniske konsekvenser (hodepine, hukommelsessvikt, balanseproblemer) 
  • Å kartlegge risikofaktorer

Senter for Idrettsskadeforskning vil i samarbeid med Lyn G02/03 starte et samarbeid rundt prosjektet "REPIMPACT" i 2018. Informasjon om dette prosjektet, hva det gir spillerne, og hvilke tester som gjøres gjennom sesongen 2018 gis på informasjonsmøte torsdag 16.11 kl. 17:00 - 18:00 i Allrommet på Klubbhuset. 

Vi anbefaler alle spillerne på G02.1 å stille på dette møtet (Daniel er med NTG VGS til Spania og får informasjonen når han er tilbake, men veldig bra om foreldre kan stille.)
Vi anbefaler også foreldrene å stille, slik at dere får en bedre innsikt i hva dette prosjektet handler om, og hvorfor ulike tester skal tas osv (skal blant annet ta MR, EEG, nevropsykologiske tester, balansetesting, legeundersøkelse, spørreskjema, blod- og spyttprøver). Deltakelse krever signert underskrift av foreldre. 

Altså: 17:00-18:00 førstkommende torsdag den 16. november på Klubbhuset !