Fysisk testing G16.1 (Pre-test)

Trenerteamet i G16.1 er godt fornøyd med pre-testingen onsdag- og torsdag for G16.1 etter fysisk testning. Vi setter nå fokus på utvikling og forbedring kollektivt- og individuelt så vi står bedre rustet for X-antall kamper i 2017. Resultatene ser guttene på sin private facebook gruppe.

Fysiske ferdigheter og suksess i fotball?

Det er ingen direkte sammenheng mellom fysiske ferdigheter og prestasjon i fotball. Men:
*Tekniske ferdigehter og evnen til å foreta kloke valg blir dårlige jo mer slitne spillere blir
*Anaerobe aksjoner (sprinter, hopp, etc.) inntreffer forut for de fleste scorede mål
*Scoringsfrekvensen økter som en funksjon av kampens varigeht
*Flere skader inntreffer mot slutten av hver omgang

DERFOR: Flere muligheter dersom fysiske ferdigheter er godt utviklet

*Man er i stand til å utføre mer arbeid på fotballbanen
*Man er i stand til å utføre arbeid med høyere kvalitet (f.eks vinne dueller, skape/avverge målsjaner)
*Redusert relativ kamp-intensitet og dermed unngå negative følger assosiert med tretthet (tekniske ferdigheter, evnen til å foreta kloke valg, skader, etc.)

Hovedgrunnen til at vi i G16.1 nå måler:

Sprint (10 + 30m): En lineær sprint inntreffer forut for 45% av alle mål hos målscorer, vanligvis uten ball
Sprint med retningsforandringer med vendinger på høyre+venstre fot: En spiller gjennomføre hundrevis av retningsforandringer i løpet av en kamp (sikk-sakk løp, 90-180 graders vendinger, løp fram og tilbake, sidelengs og baklengs)
Et vertikalt hopp (heading) er nest mest vanlige aksjon for mål og forhinre mål (16%)
Den fotballspesifikke utholdenhetstesten Yoyo IR2: Kan gjenta og vedlikeholde kvalitet i alle aksjoner i 90min. Høy-intensiv løping i kamp har økt med 30% i Premier League de siste 7 sesongene

Vi får:

*Evaluere individuelle og kollektive trening
*Utvikle spesifikke arbeidskrav relatert til posisjoner og nivå man spiller på
*Et grunnlag for individuelle og kollektive treningsplaner
*Analysere løpesteg
*For å kvantifisere treningsbelastning og kontrollere restitusjonsprosesser

Vi gjennomfører testene innendørs som anbefalt av Olympiatoppen (unngå varierende luftmotstand, temperatur og nedbør)

Neste testing blir før seriestart med standardiserte prosedyrer, fottøy (noen trenger andre sko), underlag og bekledning.