G02.1: PT-økter i 2017

Vi trenere (Mikkis og Tresor) har pratet sammen om hvordan vi skal gi dere enda bedre individuell spilleroppfølging i 2017. I den forbindelse har vi valgt å legge opp til trening i smågrupper, eller PT-økter som vi blir å kalle det. 

Øktene vil først og fremst ha fokus på individuelle ferdigheter, men vi planlegger litt spill 3v3 på slutten av hver økt, selv om det ikke er fokus for øktene. Vi har forsøkt å sette alle opp med minst en annen på laget vi vet at dere går godt overens med, men ellers har vi forsøkt å ta hensyn til hvem som er på konfirmasjon sammen (lettere å planlegge for oss), fysikk, posisjoner på banen, transport, SUP, hospitering osv. Vi kjører med disse gruppene til å begynne med, så tar vi en evaluering på disse litt senere.

PT-Gruppe 1: Kristian, Filip, Håkon, Even, Benjamin og Alexsander (TG2).
PT-Gruppe 2: Michael, Mads, Sondre (03), Jacob H, Tobias og Arselan.
PT-Gruppe 3: Mikkel, Theo, Daniel, Jacob, Brigham og Mathias.
- Keeperne har egne økter med Pedro, men det er mulig at vi kan invitere med oss keepere på enkelte av PT-øktene der vi har mulighet for dette (plasshensyn og tema).

PT-øktene settes opp på planen, og dere melder forfall som vanlig. Dette er en ekstra økt pr. uke, og blir ikke på faste tider fra uke til uke pga. ulike grupper har muligheter ulike dager, samt at vi må få OK fra lagene som har treningstid til å få låne litt av plassen deres, med mindre det er lag som har treningsfri. Det har også litt med hva som skjer de ulike ukene, og timeplanen til Tresor og Mikkis :) 

Øktene vil ha varierende intensitet i takt med tema og ukeplanen for øvrig, men dere må påregne at dere blir slitne. Noen forfall er derfor helt naturlig at det vil komme. I tillegg kan det hende at andre "ting" kommer i veien for enkelte av PT-øktene, selv om vi oppfordrer dere til å planlegge uken godt. 
Hvis det kommer forfall fra spillere på en gruppe tar trenerne kontakt med spillere fra en av de andre gruppene som de føler har behov for ekstra økt, øve mer på det temaet, eller vi inviterer andre spillere med på økten (f.eks. fra G01, andre lag i klubben, eller også spillere fra andre klubber etter avtale/godkjenning med/fra klubbene).

God spillerutvikling ligger i riktig og god trening over tid (både egentrening, smågruppetreninger og lagstreninger) kombinert med tillit og god oppfølging fra oss trenere. Så håper vi at dette blir en økt som gir ekstra energi og motivasjon i sesongen som kommer.