G02.1: Tid for testing

Årets første fulle treningsuke, inneholder også årets første test for gutta på 2002-laget. I løpet av sesongen skal det re-testes flere ganger, og forhåpentligvis ser vi en stadig fremgang på den aerobe kapasiteten til spillerne, i takt med økt treningsmengde og vekstfasen alle er inne i.

Det er mulig at vi gjennomfører andre typer tester også i løpet av sesongen, men denne gangen var det IR 2 testen som ble gjennomført. IR 2 er en utholdenhetstest som i utgangspunktet er designet for junior- og seniorspillere på herresiden, en som 15-åringer med ambisjoner, kan det være fint å få et bilde på hvor vi ligger i forhold til hva som kreves ikke veldig langt frem i tid.

De to beste i årets første test ble Tobias Danielsen og Jacob Hanstad som løp samme lengde. Så blir det spennende å om noen har tatt disse gutta igjen når vi re-tester i mars.