Periodisering fremover ’’Snabba steg til videre vårsesong og Gothia 16’’

Et essensielt aspekt ved periodiseringen fremover er styring av treningsbelastning. God kontroll på belastningen gjør at vi kan optimalisere effekten man ønsker å oppnå gjennom trening. 
En årsplan for dette G15.1 fotballaget er en stor utfordring å sette sammen og jeg tok tidlig i vinter hensyn til utallige variabler. Noe småskader og lengre skader er det i troppen, som er en del av fotballhverdagen, men det er mye vi kan gjøre for å forebygge skader og hjelpe de som er skadet til å komme raskest mulig tilbake. Der må jeg forøvrig få takket German, som allerede har gjort en flott innsats med noen av guttene. Men, skadene kommer ikke alltid tilfeldig, og derfor må vi fremover tenke på hvordan vi skal opprettholde ’’Snabba steg’’ og tenke utvikling i et langsiktig perspektiv. Noe av mitt syn på treningsmetodikk ble endret i fjor, etter kurs av foredragsholder Raymond Verheijen (Av mange omtalt som den fremste fotballeksperten i verden på hvordan, og når du best trener unge fotballspillere).


Primært handler det om å balansere enkeltspillerens plan opp mot hva som er best tjenelig for laget. Dette med tanke på at man skal prestere optimalt individuelt og som lag over to lange konkurranse-perioder (vår-sesong, perioden mellom vår- og høst-sesong).

Hvordan jeg periodiserer fremover for å optimalisere treningshverdagen:

  • "Less is more": Mindre trening gir lavere risiko for akutte skader eller belastningsskader, og jo lengre du kan trene uten skader - jo bedre trent blir du.
  • "Kvalitet foran kvantitet": Alle øvelser skal være fotball-like, og utfordre spillerne på handlingsvalg og, kvikk ballbehandling og handlingshurtighet. Jo mer kamplik økten er, jo bedre er økten.
  • "Fresh / Snabba steg": Å holde spillerne "fresh med snabba steg" vil si at vi sørger for at spillerne til en hver tid har lyst og energi til å yte maksimalt. Mindre trening gir økt kvalitet og intensitet, og med færre økter holdes spillerne fresh.

Treningsukene fremover uten faste dager grunnet volum av kampaktivitet på Kringsjå:  (Gi meg påminnelse om dere er borte på ferie i noen av de kommende ukene).

Treninger: 19 (nå) 20 (mye hvile med tanke på konfirmasjonsforberedelser og skole til guttene, klargjøring til Kolbotn borte med trening fredag 20.05). + uke 21, 22, 23, 24 25
FRI: 26-27
Oppkjøring Gothia Cup Mandag uke 28: Mandag 11.07.

Et svært viktig poeng i fotball og annen lagidrett er at alle spillere er forskjellig, med ulik fysiologisk oppbygning og egenskaper. På et dette G15.1 laget ser dere tydelig at vi har flere ulike spillertyper og karakterer, som er viktig da vi trenger komplementære ferdigheter, for å ha flere kort å spille på. Spillemønsteret vi er i gang med å kjenne og forstå er utfordrende, da alle må kjenne sin egen og andres rolle på banen og ditto ansvar i forhold til spillets ulike faser. For at denne samhandlingen skal fungere optimalt, og tilpasse utviklingen til hver enkelt må vi fremover periodisere treningen noe. 
Noen av gutta er seige og utholdende, og tåler å løpe mye. På den andre siden har vi eksplosive og hurtigere spillere, som verken kan eller bør løpe like mye. Samme trening til to ulike spillertyper kan være langt tyngre for den ene spilleren enn den andre, og eksplosive og hurtige spillere kan trenge lenger tid til restitusjon, spesielt etter intensive treninger. En hurtig spiller med mindre utholdende muskulatur vil adaptere treningen på en annen måte enn en løpsmaskinen på midten, og treningen bør derfor i størst mulig grad optimaliseres til hver spillertype.

Det er viktig å kunne ta vare på de fysiske egenskapene hver spiller innehar, framfor å ”jevne ut” de fysiske egenskapene til spillerne. Som jeg var inne på har dette G15.1 laget tydelig flere ulike spillertyper og karakterer, som er viktig da vi trenger komplementære ferdigheter. Da kan man få et lag der forskjellige spisskompetanser utfyller hverandre og gir laget et større spekter av muligheter.

Fremover vil det bli lagt tilrette for større grad av individualisering i treningsopplegget, spesielt med tanke på høyere nivåer i fremtiden og at vi har yngre utøvere med daglige treninger også i skole - for å kunne gi hver spiller rom for å utvikle seg og sine egenskaper. I verste fall kan den hurtige kantspilleren bli overtrent og skadet, eller motsatt at løpsmaskinen på midtbanen blir undertrent og skadet. (Her har gutta blitt veldig dyktige på å si fra før eller under treninger). 
Restitusjonsøktene vi i det siste har hatt etter kamp er ypperlig å gjøre som fellesøkter for at man da kan styre restitusjonen best mulig, samtidig får vi tatt en felles snakk om kampen vi har spilt, der dere også kan komme med innspill.

Nivået og tempoet på G01 sine økter og hospitering opp på Jr har økt de siste mnd. Akkurat nå har vi lagt bak oss en lengre periode med varierte treningsuker med intensive treningsøkter, cuper og fotballkamper som inneholder mye eksentrisk arbeid. Dette arbeidet kan ikke sammenlignes med arbeid i andre idretter (En må også ha med underlaget som en viktig faktor i denne sammenhengen). For dere foreldre som synes det er gøy at guttene er med på flere arenaer vil jeg bare minne på, og håper at dere kan legge forholdene tilrette med tanke på optimal restitusjon:

Flere intensive aksjoner leder til flere eksentriske muskelkontraksjoner, som kommer som et resultat av kraftigere retardasjoner og oppbremsinger. Eksempelvis kan økt sårhet og stivhet i muskulatur etter trening eller kamp være knyttet til småskader i muskelfibre, som kommer som et resultat av bevegelsesmønsteret i fotball med mye start og stopp og kraftfulle retningsforandringer. Dette leder til betennelser i muskulatur, og en midlertidig svekket muskelfunksjon. Disse og andre små skader til muskulatur kan påvirke evnen til å utøve maksimal kraft, og kan påvirke fysisk prestasjon i timer og dager etter en kamp eller intensiv trening.

Derfor går vi inn i en periode der vi skal variere treningsuker med medium mengde og medium intensitet, og lav mengde og høy intensitet slik at guttene får overskudd både mentalt og fysisk i en periode med mye skole- og konfirmasjonsforberedelser. Det er viktig å opprettholde høy intensitet i ukene med lav mengde, da alle spillerne kan utføre handlinger med høy kvalitet, og tempo og intensitet i spill-sekvensene vil bli jevnt over høyere. Øvelser har da større potensial til å bli utført med 100% innsats, som er viktig for å kunne få et høyt treningsutbytte. 

For å optimalisere hverdagen i større grad, trenger jeg hjelp til: 

http://fotballviten.no/fysisk-prestasjon/restitusjon-dokumenterte-metoder-i-fotball/
*Umiddelbar næring og væske etter trening og kamp
*Søvn
*Treningssko (kampsko kan være andre): 

Fotballballsko med AG-knotter er beregnet for kunstgressbaner med mye mengdetrening. Fotballsko med AG-knotter kjennetegnes av små knotter som er strategisk plassert slik at man skal unngå å sitte fast i kunstgresset og dermed unngå alvorlige skader. Knottene er også mykere enn f. Eks. FG-knotter. Spiller du på kunstgress hele sesongen, er fotballsko med AG-knotter det beste valget. Disse forebygger skader og minsker belastningen på føttene. 

Gjerne send meg påminnelse i forhold til når dere tar med guttene på ferie.
Fino Alla Fine - LYN