Koordinator G2001: differensiering og hospitering 2016

Differensiering og hospitering

I Lyn ønsker vi å ivareta det sosiale aspektet med spillegleden, men det skal samtidig være mulig å bli god i Lyn - I tråd med klubbens målsetting. Som årskull-koordinator har jeg et mål om at alle skal utvikle seg som mennesker og fotballspillere, i et miljø hvor de trives og opplever et godt fotballtilbud med mestring og utfordringer, tilpasset den enkeltes motivasjon og nivå.


Differensiering G2001:

Innad i disse treningsgruppene er både ferdighetsnivå, læringsfokus, ambisjonsnivå og konsentrasjonsnivå sprikende og i utvikling. Vi ønsker derfor at spillere med tilnærmet likt konsentrasjonsnivå, holdningsnivå, motivasjonsnivå og ferdighetsregister blir satt til å spille med og mot hverandre på trening. Dette innebærer at alle spillerne på laget innad i kullet kullet trener sammen på Tg1, Tg2 og Tg3, men, at man i perioder er nødt til å hospitere opp eller ned på bakgrunn etter de nevnte kriteriene, samt at det i denne alderen kan variere etter ulike karaktertrekk. 
Fremover i 2016 vil vi på G2001 forsette å differensiere slik at spillere blir utfordret av andre som er på et tilnærmet likt ferdighetsnivå. Dette vil skje innad i lagsøktene på Tg1, Tg2 og Tg3, men også ved hjelp av hospitering opp på andre treningsgrupper. Jeg er som de andre trenerne opptatt av å følge opp treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens ambisjon, motivasjon og ferdigheter.

Treningsgrupper - G15 elite, G15 utvikling og G15 bredde

På årganger hvor man har tilstrekkelig mange spillere som oss, som opprettholder tre treningsgrupper vil disse treningsgruppene differensieres etter ansvar for egen utvikling, treningsiver, treningsmentalitet, skadeutfordringer og nåværende ferdighetsnivå. I plasseringen av spillere til ulike (dynamiske) grupper har årgangsleder og hovedtrenerne på de respektive lagene ansvar å bruke disse fem kriteriene i en helhet. I store kull som det nå er hos G2001 i samme årsklasse har vi i tillegg fått til et satsningslag og et utviklingslag, der blir det differensiert på bakgrunn av de nevnte kriteriene over, samt ferdighet og holdninger. I disse gruppene kan det periodevis foregå hospiteringer opp og ned på fast basis og mer sømløse og tilfeldige hospiteringer avhengig av den enkeltes utvikling og ambisjon. 

I satsingsgruppa møter de opp til hver trening, gir beskjed hvis de ikke kommer i god tid  (med en gyldig grunn – ikke f. eks lekser som ikke er planlagt og bursdager) og gjennomfører treningen med høyt læringsfokus. Rovdrift av disse spillere er ikke hensiktsmessig, fordi flere av disse spillere på G15 vil i de kommende mnd og årene bli "viktige" på tre-fire forskjellige arenaer. I denne gruppen er det spillere som besitter et høyt ferdighetsnivå og læringsfokus. Tempoet, det tekniske nivået, og fysisk (fotballspesifikk) og at det er mindre rom tilgjengelig for å gjøre avgjørelser skiller seg fra Tg2 og Tg3. Og her er den gode mestringsfølelsen for undertegnede viktigere enn status for å spille på et Elite lag. Derfor har flere G01 allerede tatt turen ned til G01.2 som har en flott harmoni i gruppa. Men, disse spilleren vil tilbake, som jeg skjønner! Spillere som her tar ansvar for egen utvikling med kvalitet i egentrening vil bli bedre trent og bedre teknisk, der de forholder seg tålmodig og utviklingsorientert over tid med god treningsplanlegging ved hjelp og støtte rundt seg av trenerne og vokse. Da vil de være i stand til å finne løsninger raskere med ball. ’’Koder en ikke løser som 14-15 åring - kan en løse som 16-17 åring’’.

Om man spiller på G15.1 i 1.div, G15.2 i 2.div eller G15.3 i 3.div er ikke dette avgjørende. Viktigere er det at alle som har lyst til og trene og spille kamper får muligheten for å oppleve mestring, som er referanseramma. Derfor er også satsning på bredde viktig, så man kan kvalifiserer seg for det nivået som er nærmest mulig det en har av ferdigheter og de utfordringer som stilles. I breddegruppa er det spillere som har det sosiale aspektet som sin viktigste grunn til å spille fotball, man kan ha ”mindre gyldige forfallsårsaker”, treningene er like seriøse, men det er forståelse for at spillerne ikke er like læringsfokusert.

Hospiering G2001:
Med hospitering mener vi at spillere, i tillegg til å trene med sin egen treningsgruppe, trener med andre treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå. Spillere som har høy læringsvilje og ønsker å prioritere tid til mye fotballtrening, samt er modne for nye utfordringer, får tilbud om hospitering til treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå/fysisk nivå, i første omgang G16.1, Jr2, og på sikt Jr1.

For undertegnende er kanskje det viktigste punktet for spillerutvikling og trivsel at spilleren alltid må være i sentrum. Spillerens behov, belastning og utviklingsmuligheter er alfa-omega. Til slutt vil jeg påpeke at spillerens egen, indre motivasjon, er også det fremste kjennetegnet idefinisjon av talent og hva som kjennetegner dem som lykkes. En vet ikke hvem som blir god. Jeg er opptatt av å kartlegge spillerens ulike arenaer, og hvordan de ulike arenaene må samkjøres for at den enkelte spiller skal kunne få en optimal utvikling. I en optimal skolehverdag, familisituasjon(ofte krevende), er det viktig å forstå viktigheten av at en spiller må få tid til venner og skole og interesser på fritiden. Samtidig er totalbelastningen og ikke minst muligheten for restitusjon avgjørende, da man må se på reisevei og viktigheten av søvn og kosthold i denne store pakken. 

Derfor må ivrige og ambisiøse foreldre som ikke er fornøyde om deres egen sønn ikke er med på det beste laget i sin årsklasse også bidra til å tenke utvikling og langsiktighet. Nåværende sportsdirektør i RBK Stig Inge Bjørnebye som spilte for både Liverpool og RBK var langt unna å være baltn de beste i sin gutteklasse. Han var nære på å slutte på grunn av det, men han bestemte seg for ikke å gi opp, fikk gode foreldreråd med på veien og han valgte å stå i det selv om ikke alt gikk hans vei på banen hele tiden. Det har han ikke angret på i dag.