Kamptropp (16) G15.1 borte mot Holmen 17.04

Henrik Nymoen
Fridtjof Sunde
Adrian Rosenløw Eeg
Kasper August Knudtzon Sjødin
Henrik Gunther
Alexander Grannes
Marius Vik-Simonsen
Ola Hognerud
Evan Mathias Bjerke
Emanuel Grønner
Tinius Maximilian Seland
Nicolas Bernard Gillesdal
Jens Svinøy
Ulrik Bjerke
Nils Petter Alfsen
Emil Larsen

Oppmøte senest 19.15 på Holmen Arena.