Anne Pellerud engasjert som trenerkoordinator på J15

Lyn Fotball har i dag engasjert Anne Pellerud i rollen som trenerkoordinator på J15-kullet. Anne har lang erfaring som spiller og leder i fotball, i Norge såvel som i Canada.

Målet med Annes engasjement rundt J15.1 og J15.2, er først og fremst å "trene trenerne". Hun vil fungere som sparringspartner for dem.

I tillegg vil hun naturligvis se spillerne i aksjon, gjøre vurderinger og delta i drøfting av enkeltspilleres utvikling og behov for oppfølging. Anne vil også være med å drøfte hospiteringsordninger og annet. Vi ønsker Anne velkommen og gleder oss til fortsettelsen.