Kort fremdriftsplan G16

Etter en lang sesong der vi som eneste ungdomslag i Lyn var avhengig av resultater i kamper har sportslig ledelse, trener og spillere blitt enige om at vi skulle holde det i gang med ca.3 treninger i uken for G16.1 og ca. 2 treninger i uken for G16.2-3. Spillerne har fått vite at de har lov til å ta en uke fri om de har spesielle behov, eller velge bort en trening eller to hvis de ønsker å øve til tentamener.

Grunnen til at vi har valgt å vedlikeholde treningsmengden er mange. Først og fremst mangler vi fortsatt mange touch på ballen og det tekniske, taktiske, fysiske og mentale er gjensidig avhengig av og er knyttet inn i hverandre og bør øves helhetlig så mye som mulig.

Prinsippet om individualisering blir fortsatt vektlagt mye da noen av stammen i hele 2001-kullet er ute med småskader- og mer langsiktige skader for sine lag. Disse er i gang med forebyggende trening og planen er at disse også får oppfølging av vår fysiske trener jevnlig. 

Prøvespillere. Vi har blitt lagt merke til etter denne sesongen, og dette har ført til flere ønsker å spille for Lyn G16 i 2017. Vi skal inn i en ny og tøffere sesong, og det blir naturlig å fylle på i noen posisjoner hvor vi har klare mangler på spisskompetanse vi trenger. Vi ønsker ikke å hente inn masse spillere uten at de passer inn troppen, derfor blir de vurderte etter nøye kriterier da vi har en god 2001- og 2002 stamme i Lyn fotball.

Etter nyttår fortsetter G16.1 med hospitering der 2001- årgangen fortsatt har tre lag i utgangspunktet. TG2 og TG3 trener i større grad sammen disse dagene, da flere av disse guttene har veldig ulike prioriteringer, men sammen har et sterkt ønske om å spille fotball to-tre ganger i uken. Disse treningsgruppene differensieres etter treningsiver, treningsmentalitet og spesielt nåværende ferdighetsnivå. I plasseringen av spillere til ulike (dynamiske) grupper er det opp til trenerteam å bruke disse tre kriteriene i en helhet. Det har vært stilt mye høyere krav til å hospitere til G16.1 denne sesongen da laget har tatt steg, og naturligvis fått større ambisjoner som lag- og individuelt.

LG16.1 hospiterer også spillere til Jr.1. Med hospitering mener vi at spillere, i tillegg til å trene med sin egen treningsgruppe, trener med andre treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå over tid. Spillere som har høy læringsvilje og ønsker å prioritere tid til mye fotballtrening og er modne for nye utfordringer, får tilbud om hospitering til treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå/fysisk nivå. I periodene fremover vil skadesituasjon/skadehistorikk også i større grad bli involvert i kriteriene for å spille med eldre da undertegnende ønsker å ha en mer langsiktig plan for utvikling av enkeltspillere.

Trenerne er denne uken i gang med individuelle spillersamtaler. Innad i en treningsgruppe vil både ferdighetsnivå, ambisjonsnivå og konsentrasjonsnivå kunne sprike. Dette har vi i Lyn G2001 fått flere erfaringer med spesielt dette siste året. Vi ønsker at spillere med tilnærmet likt konsentrasjonsnivå, motivasjonsnivå og ferdighetsnivå blir satt til å spille med og mot hverandre på trening, noe som innebærer at det vil bli noen differensieringer før 2017-sesongen sparkes i gang.

Sportslige aktiviteter for 2017-sesongen skal diskuteres nærmere på foreldremøte for G16.1 01.12.2016. Foreldremøte for G16.2 kommer når nytt trenerteam er på plass ca. 15.01.2017.