Laglederhåndbok

LYN Fotball har mange dyktige lagledere som tar seg av alt det administrative for sitt lag. Lagleder spiller derfor en viktig rolle i klubben som bindeleddet mellom laget og administrasjonen i LYN. Lagleder er også bindeledd mellom spillere (laget) og trener. Lagleder skal derfor ha et tett samarbeid med trener(e) og ha en løpende dialog med administrasjonen.

LYN Fotball er blitt en stor klubb med mange lag og dertil lagledere. Noen lagledere blir i årevis, mens andre er i kortere perioder. For at best og mest mulig informasjon skal være tilgjengelig for alle lagledere har LYN Fotball gleden av å presentere LAGLEDERHÅNDBOKEN. Siktemålet med håndboken er at den skal være et nyttig oppslagsverk for lagledere slik at de kan få svar på de fleste praktiske spørsmål, eller få svar på hvor man skal henvende seg.

LYN Fotball håper lagledere (og øvrige) vil finne håndboken nyttig, og at den samtidig kan avlaste administrasjonen. I håndboken har vi også definert lagleder rollen og øvrige roller i klubben. Sammen med LYNs LOVverdidokumentetstrategidokumentet og sportsplan er laglederhåndboken også et viktig bidrag til klubbstyring fordi lagleders arbeid er administrasjonens forlengede arm ut til alle lagene og våre fantastiske LYN spillere og trenere.

 

Dugnad i Lyn:
Vi har nå satt opp dugnadslisten som gjelder for 2016. Klubben har bestemt at hvert lag skal ha en turneringsdugnad, og en kampdugnad i året. Vi har prøvd å ta så mye hensyn som mulig. I år (2016) har klubben også bestemt at dugnadslisten vil settes opp av arrangementansvarlig. Deretter må det byttes vakter internt. Vi bruker google docs dokumenter som er en nettbasert løsning på word. Grunnen til at vi bruker denne løsningen er at alle kan redigere dokumentet samtidig, og du vil få de andre sine oppdateringer samtidig. Dette gjør det enklere for alle involverte å forholde seg til. Ettersom dugnadsplanen nå er publisert og kommunisert ut, forventer klubben at alle foreldre holder av gitte datoer. Dersom du/dere absolutt ikke har mulighet til å stille på dugnad forventes det at du selv finner en erstatter, og oppgir kontaktinformasjon til ansvarlig for arrangementet. Vi er helt avhengige av dugnadshjelp til våre arrangementer. Arrangementene er helt nødvendige for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til barn og unge. Vi ber om forståelse for våre valg, og et smertefritt dugnadsår!

(P.S. Det er jo hyggelig å bli kjent med andre foreldre og engasjerte i klubben du tilhører også!)

 

Google docs:
1. Trykk inn på lenken (dersom du er på mobil må du laste ned tilhørende app for å kunne redigere)
2. klikk på en celle for å redigere (alle som har linken kan redigere samtidig)
3. Dokumentet skal ikke lagres manuelt, da nettprogramet lagrer automatisk kontinuerlig. Bare trykk deg ut når du er ferdig