LYN GUTTER 2003 - 2

 

Treningsplan uke 33: 
Informasjon på egen fb-side

Kontakt trenerne:
Trener: Magnus Erga

Epost: magnus.erga@hotmail.no
Tlf: 48001731

Trener: Joseph
Epost: 
Tlf: