LYN FOTBALL; Formål, visjon og verdigrunnlag

Ski- og fotballklubben LYN har oppfordret allianselagene til å utarbeide visjons- og verdidokumenter som bygger på Lov for SFK og Lov for LYN Fotball. Loven bygger på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og arbeidet med idrett skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Styret i LYN Fotball har fulgt oppfordringen. Her finner du LYN Fotballs verdidokument. Verdiene skal være lette å huske og er derfor bygget opp under bokstavene L Y N. Målet er at alle LYN-spillere skal få disse presentert i møte med klubben, og oppleve at de etterleves i det praktiske arbeidet og følges lojalt av våre medlemmer. 


Idrettsglede i fellesskap
LYN Fotballs viktigste formål er å skape idrettsglede i fellesskap. Vårt fellesskap er klubben vår og det laget vi spiller for. Idretten vår skal gi oss glede. Idrettsgleden er helt grunnleggende for at spillere, trenere, foreldre og øvrige ansatte finner det meningsfylt å drive med fotball. Dette favner alle, både de som jobber for å nå toppnivået i norsk fotball, og de som spiller fotball for å dyrke idrettsgleden og tilhørigheten uten en drøm om å bli A-lagsspiller.
 

Best med flest
Vi har en visjon om å bli best med flest. Vi er en stor fotballklubb som er åpen for alle. 

Best med flest betyr at vi tror vi kan nå toppfotballen gjennom godt utviklingsarbeid ved å tilby fotball og idrettsglede til mange. Dette er ikke en visjon om å satse breddefotball, men en visjon om at LYN skal utvikle flest mulig til høyest mulig sportslig nivå, ut fra og spillerens ambisjon og evne. En forutsetning for dette arbeidet tilsier at LYN må ha et godt tilbud til alle. En satsing på alle vil resultere i at mange får oppleve grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og helse, og at alle i LYN-familien støtter opp om satsingen også på de største talentene. Bare på den måten kan vi lykkes!
 

Lojal, Ydmyk, Nytenkende
Våre verdier er Lojal, Ydmyk, Nytenkende. 

Våre medlemmer er lojale mot klubben og laget. LYN Fotball er en klubbstyrt virksomhet. Trenere, spillere og foreldre må innrette seg etter klubbens lover og retningslinjer.

I LYN skal vi være ydmyke. Vi erkjenner at hardt arbeid ligger til grunn om man vil nå sine mål. Ydmykhet betyr at vi er empatiske og bryr oss om og respekterer hverandre, laget vårt og klubben vår. Ydmykhet betyr også at vi som er fotballforeldre bidrar inn i arbeidet for klubben, at vi ser andre barns og ungdommers behov, i tillegg til våre egne barns behov. 

Vi er nytenkende. LYN har vært og skal være en klubb som går foran. LYN har en lang historie, og var med å stifte NFF, og bygge Ullevål stadion. LYN startet tidlig med moderne treningsprinsipper, og var tidlig ute med eget fotballakademi. Vi skal aldri bli selvtilfredse, men søke ny kunnskap og være nysgjerrige på hva andre gjør og mener. 

Verdigrunnlaget i LYN skal være tydelig og reflekteres i alle ledd. Det er intet nytt, men med verdidokumentet skal det ikke være noen tvil om hva LYN står for både i formål, visjon og verdigrunnlag. Verdidokumentet vil derfor nå bli fulgt opp med et nytt strategidokument for klubben. Denne lanseres om kort tid. Sportslig ledelse arbeider også med ny sportsplan forankret i samme. 

Verdidokument, strategidokument og ny sportsplan skal gi en tydeligere retning, som alle i klubben kan og skal forholde seg til. En tydelig retning er dog ikke det samme som ensretting. Alt vil ikke være likt, og ulike tilfeller skal behandles som nettopp det. Målet er likevel at alle involverte, fra spiller til ansatt, forelder til sponsor er med å bidra og arbeider innenfor klubbens felles retningslinjer og respekterer at klubben bestemmer til felles beste for alle, slik at vi kan dyrke frem enkeltindividet i det kollektive. 

LYN trenger flere som opplever idrettsgleden i klubben gjennom ulike roller (spiller, foreldre, lagleder, trener, ansatt, tillitsvalgt, frivillig ressurs), og som ønsker å bidra over mange år.