Her er oversikt over arrangementer og hvem som har dugnadsansvar på de ulike arrangementene (turneringer og Toppseriekamper sesongen 2019). Dugnadsbeskrivelse og ansvarsoppgaver vil bli lagt ut etter hvert som de er klare. Det er viktig at alle merker seg datoene allerede nå og holder av dagen/helgen laget er satt opp. Lagleder vil få ansvar for dugnaden denne helgen/dagen (at laget får fylt opp postene sine og ser til at alle møter opp), eller lagleder kan delegere til dugnadsansvarlig.

Dugnadsbeskrivelse for turneringer 2019 finner du her. Det er viktig at alle leser denne slik at alle vet hva som forventes på dugnadspostene og under arrangementetne. Da får vi gjennomført og gjort Lyns arrangementer til årets happening for alle deltakere.

Skjermbilde dugnadsoversikt 060219.PNG
Balljenter.PNG