Tilbud om trafikalt grunnkurs i høstferien

Lyn Fotball og samarbeidspartner Metro Trafikkskole Ullevål arrangerer i høstferien trafikalt grunnkurs på klubbhuset. Dette er et kurs alle må ha gjennomført for å kunne ta kjøretimer og/eller øvelseskjøre med sine foreldre.

Kurset omfatter 17 undervisningstimer:

·         10 timer i klasserom hvor elevene jobber med grunnleggende forståelse for trafikk, holdninger til risiko, kommunikasjon og samhandling osv.

·         4 timer førstehjelpskurs med fokus på plikter og tiltak ved trafikkulykker, samt basic førstehjelp.

·         3 timer mørkekjøringsdemonstrasjon. Egen kurskveld vil bli satt for dette etter avtale med elevene.

Tidspunkt for kurset:

·         Mandag 3. oktober kl. 10.00

·         Tirsdag 4. oktober kl. 10.00

·         Onsdag 5. oktober kl. 10.00

·         Torsdag 6. oktober kl. 10.00

Hele kurset (inkl. mørkekjøringsdemonstrasjon) koster 2.350 kr. 

All undervisning vil bli avholdt i Peisestuen på klubbhuset.

Frist for å melde seg på er søndag 25. september med bindende påmelding. For at kurset skal kunne gå av stabelen er man avhengig av minimum 10 påmeldte. Påmelding sendes til rist@lynfotball.no med navn, fødselsdato og mobilnummer. For å kunne delta på trafikalt grunnkurs må eleven være fylt 15 år.

I juni ble samme kurs arrangert for 10 Lyn-spillere. Tilbakemeldingene fra deltagerne var at de alle var veldig fornøyde med kurset.