AKADEMILAGENE

I Lyn fotball arbeider vi for å bli «best med flest». Dette innebærer blant annet å gi spillerne et kamp- og treningstilbud tilpasset deres individuelle ferdigheter og modningsnivå, 
ikke ulikt det man i skoleverket kaller tilpasset opplæring.

Akademilagene er et ekstratilbud til motiverte spillere på klubbens akademi som har behov for tøffere matching og kampaktivitet gjennom sesongen. Det er viktig å presisere at dette er et supplement til, og ikke en erstatning for, den ordinære barnefotballaktiviteten.
Det vil si at spillere som prioriterer vekk treninger og kamper for eget barnefotballag ikke får delta på akademilaget.

Akademilagene deltar i overårig seriespill, eller i vinter-serier med andre akademilag og stiller derfor ekstra krav til spillernes ferdigheter og holdninger.
De fleste spillerne i klubbens barnefotball vil oppleve et passende nivå og tilstrekkelige utfordringer ved spill på sitt årskull, og vil verken oppleve mestring eller utvikling ved å spille på akademilaget i overårig serie.
Flytsonemodellen forklarer hvordan det å balansere mestringsevne og utfordringer er sentralt for trivsel og utvikling.  

 Flytsonemodellen

Flytsonemodellen

Vi har forståelse for at et slikt tilbud kan medføre enkelte utfordringer for spillere som er motivert og ivrige, men som ikke har kommet like langt i ferdighetsutviklingen og som derfor ikke er aktuelle for spill på akademilaget. Klubben er i jevnlig dialog med Fotballforbundet, Oslo Fotballkrets, spillerne på akademiet og trenere i barnefotballen for å legge til rette for økt motivasjon hos alle spillere, også de som ikke er aktuelle for spill på klubbens akademilag. Treningene på Lyn akademiet er felles og åpen for alle, akademilagene trener kun sammen som lag unntaksvis i enkelte helger.
Dette er ikke en selekteringsprosess for å «plukke ut» noen enkeltspillere, men et resultat av at spillere i barnefotballen utvikler seg i ulikt tempo og at flest mulig skal oppleve utfordringer tilpasset sitt nivå. I tråd med NFF’s breddeformell skal spillerne oppleve trygghet, utfordringer og mestring. Og akademilagstilbudet er et av klubbens virkemidler for å oppnå dette.

 NFF's Breddeformel

NFF's Breddeformel

I tillegg til akademilagene har vi blant annet trinntreninger, akademitreninger, barnefotballtreninger og nivådelt seriespill hvor alle kan delta.
Det er viktig å presisere at akademilagstilbudet ikke går på bekostning av resten av klubbens barnefotball, men at det kan bidra til økt motivasjon hos klubbens unge spillere.

Spillere som deltar på Lyn akademiet 2 dager i uken eller mer, får informasjon om akademilag og påmelding via epost ved starten av ny akademilagsperiode. Trenerne på Lyn akademiet kjenner spillerne og det er disse som vurderer spillernes behov for ekstra utfordringer.

Akademilagene og spillerne på akademilaget skal være gode eksempler til etterfølgelse for resten av klubben både når det gjelder ferdigheter, holdninger, spillestil og klubbens verdier.

For mer informasjon om klubbens formål og verdier, se:

http://www.lynfotball.no/forml-visjon-verdier/

Siste nytt:

Kontaktinformasjon Lyn AkademilageNE:

Eirik Bie
Mail: akademiet@lynfotball.no