Lyn Akademiet                                                                          SISTE NYTT:

LYN AKADEMIET 2018 - NÅ ER PÅMELDING FOR PERIODEN 20. AUGUST - 19. OKTOBER ÅPEN.

Lyn Akademiet er et treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen født 2006-2011. På Lyn Akademiet jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

Hentetider til LYN Akademiet til Tåsen, Berg og Ullevål skole finner dere HER (Høsten 2018)

Vi stiller krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi ber derfor foreldre om å vurdere barnas grunnleggende fotballinteresse og motivasjon nøye før eventuell påmelding. Hvis grunnleggende motivasjon ikke er på plass, kan det hende vi anbefaler foreldre å melde barnet på ved en senere periode, da motivasjonen kanskje er på plass i større grad.

Det differensieres på akademiet ut i fra spillernes modning, interesse og ferdigheter. De som melder på akademiet må være inneforstått med at denne praksisen gjennomføres. Dette betyr i praksis at i enkelt tilfeller vil noen spillere spille med alderstrinnet over, og ved store grupper vil det differensieres ut i fra kriteriene ovenfor.

Påmelding til keepertrening på Lyn Akademiet gjøres også her. I selve registreringsskjemaet (hvor man skriver inn spillerens navn osv.) tikker man av for hvilke dager man skal ha keepertrening.

Huske å ta med drikkeflaske til øktene.

OM Akademiet

Spillerne organiseres først og fremst i grupper basert på spillernes alder og kjønn. Samtidig vil vi ta hensyn til enkeltspillernes forutsetninger og behov. Derfor vil hvert årskull organiseres i to grupper dersom det totale antallet innenfor alderstrinnet tillater det. Først og fremst differensierer vi gruppene basert på engasjement, interesse, innstilling og holdning til treningene, i tillegg til tekniske ferdigheter og progresjon.