FB_NM-finale_LynJ16-FG_LarsOpstad_021.jpg

RETNINGSLINJER/ETIKK

Vi ønsker at alle trenere i barne- og ungdomsfotballen følger klubbens prinsipper og retningslinjer for planlegging og gjennomføring av fotballaktiviteten. Hensikten er å skape en felles identitet og forankre en rød tråd fra lagene i barnefotballen - helt opp til A-laget. Det skal være synlige fellestrekk mellom spillerne og spillestilen på tvers av alle lag i hele klubben!

Retningslinjer og grunnprinsipper for aktiviteten i Lyn Fotball finner du her:

Prinsipper og retningslinjer
Trenervett
Spilleregler og retningslinjer for småbanespill i barnefotballen
Foreldrevettregler i barnefotballen
Føringer for lagorganisering