Rutiner og regler for lagskonti i Lyn Fotball fra 2016

Det er ikke lenger anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler. Alle klubbens lag har egen bankkonto i regi av klubben, og alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets konto. Det er kun daglig leder/regnskapsfører i samarbeid med en til to lagledere som disponerer kontoene for lagkassene.

Fakturaer som skal betales fra lagskontoen skal være stilet til Lyn Fotball (leveres/sendes direkte til klubben merket med riktig lagsnavn). Følgende rutiner skal følges:

1.       Faktura leveres/sendes til Lyn Fotball (dette fordi Lyn Fotball skal ha originalbilag til regnskap)
2.      Daglig leder skanner og sender faktura til lagleder pr. e-post
3.    Lagleder legger faktura til registrering i nettbank og godkjenner som 1. bruker
4.    Daglig leder / regnskapsfører godkjenner betalingen som 2. bruker

Det skal alltid være to forskjellige personer som må godkjenne utbetalinger fra lagets konto.

Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra lagskontoen (f.eks. fra en sosial samling på Peppes Pizza) leveres av lagleder til daglig leder på kontoret eller sendes pr e-post til rist@lynfotball.no. Det SKAL brukes bilagsskjema, det kan hentes fra: www.lynfotball.no/refusjonsskjema

Husk å påføre navn/lag og kontonummer det skal refunderes til (hvis kvitteringer kommer direkte fra andre skal refusjon på forhånd godkjennes av lagleder/økonomiansvarlig – det kan gjøres ved å sende en epost og gjøre klubben oppmerksom på at det kommer et utlegg fra den og den). Lagleder skal kun fylle ut den øverste delen. Den nederste delen fylles ut av administrasjonen (daglig leder/regnskapsansvarlig). Laget fyller inn lagsnavn i rubrikken for avdeling.