KONTAKT

administrasjon

Daglig leder: Kjetil Rist - rist@lynfotball.no / 48 21 35 94

Sportslig leder Barnefotball (6 - 12 år): Eirik Bie – bie@lynfotball.no / 99 12 71 10 (fom 1. April 2018)

Sportslig leder Ungdomsfotball (13 - 16 år): Dennis Simonsen - simonsen@lynfotball.no / 48 39 44 39

Sportslig leder Junior og Senior: Rolf Magne Walstad - walstad@lynfotball.no / 90 08 22 15

Arrangementsansvarlig: Trine Mollan – mollan@lynfotball.no / 92 26 18 81 (tiltrer våren 2018 - inntil stilling er besatt kontaktes daglig leder).

Banekoordinator og FIKS-ansvarlig: Tresor Egholm - tresor@lynfotball.no / 95 85 27 32

Akademiansvarlig frem til 1.april 2018: Hannes Persson - akademiet@lynfotball.no

Barnefotballansvarlig frem til 1. april 2018: Vegard Hammershaug – vegard@lynfotball.no / 90 67 60 46

Materialforvalter: Alan Tano – materialforvalter@lynfotball.no / 95 78 57 03

Klubbhus: Sjur Skridshol (SFK) – sjur@lyn.no / 91 11 61 08

Banemann: Bjørn Gohn Jønsberg – bjorn@lynhytta.no / 92 20 62 77     

Styret 2017/18

Styreleder
Irene Utgård Aasen
Mob: 936 04 892    
e-post: irene.aasen@outlook.com

Nestleder
Tone Etholm
e-post: tone@etholm.no

Styremedlemmer
Anita Danielsen Asplund
e-post:  anita.asplund@satselixia.no

Truls Raastad
e-post: truls.raastad@nih.no

Hanne Osnes-Ringen (varamedlem)
e-post: hosnesr@yahoo.no

Christian Sjødin (varamedlem)
e-post: Christian.Sjodin@stormgeo.com

Kontrollkomitéens leder
Tom Arnulf
e-post: Tom.Arnulf@banenor.no

Valgkomitéens leder
Ingvald Falch
Mob: 415 00 290
e-post: ingva-fa@online.no

Varslingmottaker
Ingvald Falch
ob: 415 00 290
e-post: ingva-fa@online.no