G2001.1

Sportsklubbens G16.1 lag er en satsningsgruppe på ca. 22 spillere. Gruppen består av spillere født i 2001 og 2002. De fleste har vært i Lyn siden barnefotballen, der de har etablert sterke sosiale relasjoner og bånd. Nye fjes kom inn foran 2016-sesongen fra omkringliggende klubber på grunn av ønske om best mulig fotballtilbud og til et spennende prosjekt - kval til interkretsspill for G16 i 2017-sesongen .Målet ble nådd og gjennom året har også G16.1 etablert et godt utviklingslag (01.2) på 20+ spillere, der man konstant har kamp om plasser og posisjoner. Trenerne ønsker at spillerne skal være utenfor komfortsonen, samtidig som en har tålmodighet med guttene i denne alderen og hensyntar at gutta faktisk utvikler seg i forskjellig tempo både fysisk, mentalt og fotballferdighetsmessig. Totalbelastningen blir tatt hensyn til i og med at flere av spillerne også går på NTG-U. Foruten et nøye sportslig opplegg for gruppen, har vi også stor fokus på gode holdninger og disiplin, der vi ønsker å fremstå som gode rollemodeller for Lyn Fotball. I 2016 stilte vi lag til treningsleir i Barcelona, Notodden Elite Cup, Drammen Cup, Gothia Cup og Hamkam talent-Cup. 

Fem nye fjes har kommet inn for å styrke G16 interkrets gruppen for 2017- sesongen. Der stiller vi to lag til Norges største futsal cup i Lillehammer, treningsleir med elitekamper i Hellas (Athen), sommercup i Portugal (Ibercup), høstavslutning med Odd elite cup og G16.1 laget har større ambisjoner i interkretsserien.

Ønsker du dialog om prøvespill for vår satsningsgruppe G1G. Interkrets eller har spørsmål til årgangene under G16.2 utvikling eller G16.3 bredde, så ta kontakt med trenere på G01. Prøvespill og rekruttering kan skje avhengig av prøvespillernes nivå, holdninger og ambisjon.

Sammen med omgjengelige Lyn gutter med et hjertebarn i seg for spillegleden, ser vi også frem til å møte engasjerte og oppmuntrende foreldre/foresatte eller andre voksne som kan tenke seg å bidra, eller som rett og slett bare vil være med å heie fram 01-kullet i Lyn! 

Fino Alla Fine - LYN!


Nyheter og info:

Kontakt:

Hovedtrener: 
Gunnar Arnstad    

E-post: gunnar_arnstad@outlook.com
Tlf: 930 54 127

Trener/Spillerutvikler
Jonathan Ezeonwurie     

E-post: vfacademy@yahoo.com
Tlf: 925 58 566

Keepertrener:
Pedro Espinha
Mobil: 95496334
pedroespinhafootball@gmail.com

Fysisk trener:
German Correa
Mobil: 93422082
Mail: german10ac@gmail.com

Sportslig Leder:
Rolf-Magne Walstad
Mobil: 90082215
Mail: Walstad@lynfotball.no
Lagleder:
Christian Sjødin

E-post: Chrstian.sjodin@stormgeo.com

Tlf: 930 43 989