Nydalen Vgs. og Otto Treider på treningsleir

Denne uka er Lyns samarbeidsskoler Nydalen Vgs. og Otto Treider sammen på treningsleir i Tyrkia, nærmere bestemt Belek. Treningsleiren har blitt gjennomført årlig med både Tyrkia og Spania som reisemål. I år er det 42 fotballelever på tur og fra Lyns trenerstab stiller Tresor Egholm, Vegard Hammershaug og Alan «Fagsjef» Tano.

Ullongs og snø er byttet ut med shorts og grønt gress. Treningsleiren byr på gode treningsøkter, kamper, fotballteori, sosialt samvær, spa og litt lekselesing.

Rapportene fra Tyrkia sier at både trenere og spillere har det flott!

(trykk på bildet for flere bilder)

 

STØTT KLUBBEN GJENNOM LYNS NETTBUTIKK

Explendo nettbutikk.png

Nå kan du kjøpe Støtt klubben-produkter, Klubbprodukter og Klubbkolleksjon gjennom Lyns nettbutikk og samtidig støtte klubben i ditt hjerte.

For å komme direkte inn på nettbutikken, klikk her.

Nettbutikken består av tre forskjellige kategorier:

 • Støtt klubben-produkter:
  • Varer fra denne kategorien er dugnadsprodukter fra samarbeidspartner Explendo. Klubben får en avkastning på gjennomsnittlig 40% av hvert kjøp i kategorien Støtt klubben-produkter.
  • Alle varene i denne kategorien blir sendt med Posten. Leveringstid 5-7 virkedager.
 • Klubbprodukter:
  • Varer fra denne kategorien er Lyn profileringsprodukter. Her finner du blant annet supportertøy og sesongkort til både Herre- og Damelaget. Kategorien med klubbprodukter vil gradvis bygges ut med flere varer.
  • Varene i denne kategorien hentes primært på GMax Storo, men følgende varer i denne kategorien leveres på følgende måte:
   • Sesongkort: Velg om du vil hente i forbindelse med første hjemmekamper eller få tilsendt i posten.
   • Fotballstrømper i ull: Bestilles og hentes på klubbhuset (kjøper mottar e-post/SMS når varen er klar for henting)
 • Klubbkolleksjon:
  • Varer fra denne kategorien er klubbtøy (Hummelprodukter) som bestilles via nettbutikken og hentes hos GMax Storo. Gjør din bestilling og betal via nettbutikken. Deretter får du tilsendt en e-post/SMS fra GMAX Storo når varene er klare for henting på butikken. Leveringstid er 5-7 virkedager. 

For å komme direkte inn på nettbutikken, klikk her.

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I LYN FOTBALL

Klubbhus-Lyn-logo-1024x764-300x200.jpg

I henhold til Lov for Lyn Fotball § 13 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn Fotball 12. Mars 2018 kl 19.00 i Klubbhuset.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandling av årsberetning 2017 for Lyn Fotball
 5. Behandling av revidert regnskap 2017 for LYN Fotball
 6. Behandling av innkomne forslag og saker
 7. Behandling av medlemskontingent og fullmakt til styret til å fastsette treningsavgifter
 8. Behandling av budsjett 2018 for Lyn Fotball
 9. Behandling av Lyn Fotballs organisasjonsplan
 10. Engasjement av statsautorisert revisor til å revidere Lyn Fotballs regnskap
 11. Valg av
  a) leder
  b) nestleder
  c) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  d) kontrollkomité
  e) valgkomité
 12. Fullmakter
  a) fullmakt til styret til å velge representanter til ting og andre organisasjonsledd i krets og forbund det Lyn Fotball er representert
  b) fullmakt til styret til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøte, jf Lov for Lyn Fotball § 13 annet ledd.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på www.lynfotball.no senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtedokumenter:

·         Innkalling m/dagsorden

DNB Fotball Camp sommeren 2018

August 5.jpg

Årets fotballskoler arrangeres av Lyn Fotball i samarbeid med DNB. Som tidligere blir det to fotballskoler på Kringsjå kunstgressbane for aldersgruppen født 2005 - 2011 i 2018. Den første gjennomføres uken etter skoleslutt (25. - 28. juni), mens den andre arrangerer vi uken før skolestart (13. - 16. august).

Lyn har lange tradisjoner og god erfaring med å arrangere populære fotballskoler i løpet av sommeren. I planleggingen vektlegger vi kvalitet ved å rekruttere engasjerte og dyktige trenere til fotballskolene våre. Samtidig kan vi tilby bedre fasiliteter enn noen gang med blant annet 3 kunstgressbaner, nye ballbinger og vårt flotte klubbhus på Kringsjå.

Datoer:
25.-28. juni og 13.- 16. august

Tidspunkt:
09.00 - 15.00 mandag - torsdag.  
Oppmøte kl. 09.00 ved Lyns klubbhus. Selve øktene starter 09.30 og avsluttes ca. 14.45.

Pris:
1.400 kr for deltagelse ved en av fotballskolene
2.300 kr for deltagelse ved begge fotballskolene

LUNSJ, FRUKT OG UTSTYRSPAKKE INKLUDERT I PRISEN.

Hovedtrener for Lyn Damer Glenn Kleven skal følge opp Lyns jenter på NTG

Glenn_Jon Knudsen.jpg

Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom Lyn og NTG på jentesiden blir Glenn Kleven Lyn sin representant på Bekkestua. Intensjonen er å gi så god individuell og helhetlig oppfølging som mulig for Lyn sine spillere. Sentralt er å utarbeide optimale ukesykluser slik at forholdet mellom aktiviteter på dag- og ettermiddag blir så faglig godt som mulig. Det blir god kontroll i både tenings- og kampprosessen. Individuelle planer, målsetninger og spillersamtaler vil nå springe ut fra en holistisk tankegang. Det blir jevnlige møter mellom Jon Knudsen (til høyre på bildet) som er Lyn sin kontakttrener på NTG og Glenn hvor individet, nemlig spilleren kommer til å stå i sentrum. Jobben er allerede i gang.

Fra valgkomiteen i Lyn Fotball

illustrasjonsfoto-styre-listebilde.jpg

Valgkomiteen skal til årsmøtet i mars foreslå kandidater til klubbens styre og kontrollkomite. I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater og eventuelt andre synspunkter av betydning for valgene. Henvendelser kan rettes til valgkomiteens medlemmer:

Ingvald Falch, e-post ingva-fa@online.no, eller
Anna-Birgitte Aga, e-post anna.birgitte.aga@gmail.com

Registrering for spillere barnefotball (6-12 år) sesongen 2018

BF REGISTRERING 2018.jpg

En ny fotballsesong står for tur, og nytt av året er at alle spillere i barnefotballen skal registrere seg i våre systemer. Fristen for lagspåmelding til seriespill kommende sesong er allerede 31. januar. Derfor er fristen for registrering av spillere satt til 25.01.18.

Alle spillere fra 6-12 år som skal spille fotball for Lyn sesongen 2018 må registrere seg. Dette gjøres ved å følge denne lenken.

REGISTRERING SPILLER BARNEFOTBALL 2018

 

Lyn Barnefotball 2018.png

Lyn Barnefotball sesongen 2018

En ny fotballsesong står for tur!

En ny fotballsesong står for tur!

Selv om dagene ute er korte og kalde er forberedelsene til en ny fotballsesong for seks- til tolvåringene i gang. Her følger viktig informasjon for deg som har barn mellom 6 og 12 år som skal spille fotball i LYN sesongen 2018.

Mandag 08.01.18 holdt Oslo Fotballkrets møte for lagspåmelding seriespill for barnefotball på Idrettens Hus på Ekeberg. Lyn Fotball var selvfølgelig tilstede og her følger noen punkter fra møtet som er særlig relevante, i tillegg til informasjon angående kommende sesong.
Vi har også ansatt ny sportslig leder i barnefotballen. Eirik Bie starter opp 01.04.18: les mer om han ved å trykke her

Det er Lyn Administrasjonen som melder på lag til seriespill. Dette gjør vi med bakgrunn i spillerregistreringen på superinvite (les mer om dette nedenfor) og dialog med foreldretenerne. Siste frist for lagspåmelding (6-12 år) er 31.01.18

Spillform sesongen 2018 i Lyn Fotball er som følger:

 • 12 år (2006) 7er (aka-lag 9er)
 • 11 år (2007) 7er (aka-lag 7er)
 • 10 år (2008) 5er (aka-lag 7er)
 • 09 år (2009) 5er
 • 08 år (2010) 5er
 • 07 år (2011) 3er *egne miniserier/helgesamlinger

I henhold til NFF's retningslinjer skal en klubb med flere lag i samme aldersklasse melde på lagene på samme nivå. Dette betyr at alle lagene meldes på i egen årsklasse nivå B, som er middels øvet. Unntakene er akademilagene for 06-08 som kan meldes på et høyere nivå eller i overårig klasse.

Som tidligere informert går vi denne sesongen bort fra gammel klassevis lagsorganisering og over til felles treninger og jevne trinnlag på tvers av klasser. Dette gjelder i all hovedsak for 2006 - 2009 og betyr en viss justering av lagene fra tidligere sesonger.
Selv om dette vil bli en omveltningsprosess for klubben og møtes med en viss skepsis hos enkelte, mener vi dette vil legge til rette for sterkere klubbinvolvering, bedre samarbeid, og sterkere bånd og bekjentskaper på tvers av klassetilhørighet, både for barn og voksne. På denne måten sørger vi også for at alle for et like godt tilbudt, uavhengig av skole og klasse.

Her følger et eksempel for å vise hvordan sesongen 2018 organiseres trinnvis.

*Gutter 2007 og tallene fra sesongen 2017 er brukt for å demonstrere
G2007 = G11 = 7er (+/-10 spillere)
Tåsen: Spillere (34) Lag (3) trinntrening onsdag 17:30 /lørdag 10:00
Ullevål: Spillere (28) Lag (3)
trinntrening onsdag 19:00 /lørdag 11:00
Berg: Spillere (17) Lag (2)
trinntrening: sammen Ullevål

I dette eksempelet stiller altså Lyn gutter 2007 med 8 jevne lag i seriespill i G11, nivå B.
I sesong har de 1 trinntrening på Kringsjå eller løkker (ved gode forhold) i tillegg til kamp (dette er barnefotball "basis").
Spillerne kan også delta opptil 4 dager i uken på akademiet og spille kamper med klubbens akademilag (dette er barnefotball "fast").

Trinntreningene ledes av ansatt trener fra Lyn, i samarbeid med foreldretrenerne på kullet. Det er også foreldretrenere som leder lagene i kamp.
Unntaket er akademilagene for 10-12-åringene som ledes av akademitrener. 

Barnefotballansvarlig, trinntrenere, foreldretrenere og lagledere setter sammen jevne lag i god tid før seriestart. Her tar vi hensyn til ferdighetsnivå, men også sosial tilhørighet og vennskap så langt det lar seg gjøre.

Det avholdes møter mellom trinntrenere og foreldretrenere på Kringsjå tirsdag 27. februar for å diskutere sesongen og laginndeling.

2010-kullet organiseres fortsatt klassevis men har noen fastsatte trinntreninger vår+høst, samt at de klassene hvor man er for få til å kunne gi et godt tilbud i trening og kamp slåes sammen med andre lag på trinnet. Ansvarlig for barnefotballen  (i dialog med foreldretrenerne) fatter beslutninger i slike situasjoner.

2011-kullet sparker i gang sesongen lørdag 10. mars med åpen trening og foreldremøte på Kringsjå.

Jenter og gutter født 2006 kjører trinntreninger på Kringsjå hele vinteren.
For de andre årskullene vil trinntreningene starte opp etter påske.
Nærmere informasjon om tid og sted for trinntreninger kommer etter at terminlistene er klare (22.03.18).De eldste kullene prioriteres med tid på kunstgresset på Kringsjå, mens de yngste fordeles på Berg-banen, Rektorhaugen, Godalsparken og Månejordet, samt de nye ballbingene på Kringsjå skole.

For å kunne melde på korrekt antall lag er det nødvendig med en god oversikt over spillere og foreldretrenere. Derfor er det viktig at alle spillere registreres i våre systemer.

Vi har åpnet for spillerregistrering i Superinvite og satt frist til 25.01.18
Trykk her for å registrere spiller for sesongen 2018!

 

For innspill og tilbakemeldinger - send epost til vegard@lynfotball.no

For mer informasjon om kretsens føringer for sesongen 2018, se:

https://www.fotball.no/globalassets/krets/oslo/konkurranse/aktivitet/barn/2018/pameldingssamling-for-sesongen-2018---barn.pdf