Lyn Akademiet                                                                          SISTE NYTT:

LYN AKADEMIET 2017 - NÅ ER PÅMELDING FOR UKE 16 - 25 ÅPNET

Lyn Akademiet er et treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen 7-12 år (2005-2009). På Lyn Akademiet jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

NB! Vi stiller krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi ber derfor foreldre om å vurdere barnas grunnleggende fotballinteresse og motivasjon før eventuell påmelding. 

Det er uhyre viktig at spillerne kler seg etter forholdene nå som det er vinter. Dette er foreldrenes ansvar - ikke trenerne. Ha på ullundertøy, hansker/votter og lue.

PÅMELDINGEN FOR PERIODEN UKE 16 - 25 PÅ LYN AKADEMIET ER NÅ ÅPEN. 

OM Akademiet

Spillerne organiseres først og fremst i grupper basert på spillernes alder og kjønn. Samtidig vil vi ta hensyn til enkeltspillernes forutsetninger og behov. Derfor vil hvert årskull organiseres i to grupper dersom det totale antallet innenfor alderstrinnet tillater det. Først og fremst differensierer vi gruppene basert på engasjement, interesse, innstilling og holdning til treningene, i tillegg til tekniske ferdigheter og progresjon.

Egne keeperøkter arrangeres hver torsdag og tirsdag. I tilfeller hvor det er trenermangel kan keepertreningen utgå. Kryss av i påmeldingen dersom du ønsker ekstra keepertrening.

Kontaktinformasjon Lyn Akademiet:

Klaus Pettersen
Telefon: 99408472
Mail: klaus@lynfotball.no